19.05.2017 – powołanie ZPP Lubelskie

19 maja 2017 roku na terenie województwa lubelskiego został powołany lokalny „Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie”, zrzeszający przedsiębiorców mikro, małych i średnich firm z różnych branż.

Podczas spotkania założycielskiego wybrano jednomyślnie Radę Nadzorczą i Zarząd Związku reprezentowaną przez prezesa Leszka Kędzierawskiego z firmy STRIFEUS Sp. z o.o. oraz wiceprezesów: Macieja Boguszewskiego z firmy SAFARI S.J. i Ireneusza Połeć z firmy POLSKA MARKA S.C. Natomiast pracami Rady Nadzorczej w skład której wchodzą: Filip Szydeł z Biura Projektowo-Doradczego EKOPROFIL, Jakub Pomorski z firmy PETRO Sp. z o.o., Grzegorz Nowacki z firmy NOWIZAL oraz Jerzy Piskorski z Firmy Handlowo-Usługowej „SKOREK” będzie kierował Michał Jurecki z firmy „ALFA-BET” Sp. z o.o.

Celem powstałej organizacji jest dążenie do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków z terenu województwa lubelskiego wobec organów władzy i administracji publicznej.

 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram