2 TYS. ZŁ ZA INTERPRETACJĘ PRAWA UE

Przepisy o VAT i akcyzie działają w oparciu o dyrektywy unijne. Ich interpretacja wkrótce może kosztować 2 tys. zł. Od 2021 mogą wzrosnąć opłaty za indywidualne interpretacje.

Obecnie, uzyskanie interpretacji przepisów, jest związane z opłatą w  wysokości 40 zł za każdy jeden stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Według  projektu nowej ordynacji podatkowej, pojawią się wyższe opłaty za niektóre dokumenty. Ma to dotyczyć kilku przypadków, a w tym wniosków o interpretację prawa UE.

 Według ekspertów są to nowe możliwości, dzięki którym US będzie miał możliwość podniesienia opłaty dla wszystkich interpretacji dotyczących VAT i akcyzy, gdyż są zharmonizowane z wspólnotowym prawem. Poprosi zatem o zapłatę w wysokości 2 tys. zł. a nie jak dotychczas 40 zł. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

Dr Jacek Matarkiewicz w wypowiedzi dla Dziennika Gazety Prawnej twierdzi, iż: „obawia się, że w podatkach pośrednich większość spraw może okazać się skomplikowana i za interpretację będzie trzeba zapłacić więcej”.

Według projektu, wyższa opłata za interpretację pojawi się w sytuacji, gdy: korzyść podatkowa u podatnika przekroczy lub może przekroczyć 500 tys. zł, przedmiotem zapytania będą transakcje zawierane między podmiotami powiązanymi, dotyczące transferu istotnych składników majątku, wniosek będzie dotyczył umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, innych umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej lub gdy w stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym pojawią się cechy i okoliczności działania podatnika, które będą wymagały oceny, czy sposób jego działania był sztuczny. Według MF w wyżej wymienionych przypadkach konieczny jest większy nakład pracy interpretatora, a co się z tym wiąże, opłaty muszą być wyższe.

Jak podkreśla Dziennik Gazeta Prawna, projekt nowej ordynacji podatkowej trafił do sejmu, więc posłowie mają szanse jeszcze doprecyzować przepisy.