Apel NSZZ „Solidarność” i ZPP o lustrację członków Rady Dialogu Społecznego

W dniu dzisiejszym, dwaj wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego – przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oraz Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak, złożyli na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a także przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Doroty Gardias, pisma odnoszące się do obowiązkowej lustracji członków Rady Dialogu Społecznego.

Zdaniem obu wiceprzewodniczących, już obecnie obowiązująca ustawa lustracyjna zobowiązuje wszystkich członków Rady Dialogu Społecznego do złożenia oświadczeń lustracyjnych. Piotr Duda i Cezary Kaźmierczak zaapelowali w piśmie do Prezydenta, który jest nieformalnym patronem dialogu społecznego w Polsce,
o wydanie opinii w przedmiocie wykładni przepisów ustawy lustracyjnej w odniesieniu do członków Rady Dialogu Społecznego.

– Ustawa lustracyjna nakłada na osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku i powoływane lub mianowane na jakiekolwiek stanowiska przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych – mówi Cezary Kaźmierczak – Zgodnie z ustawą o RDS, członków Rady powołuje właśnie Prezydent. W naszym przekonaniu, a także zgodnie z załączoną do pisma opinią prawną, nie ma najmniejszych wątpliwości, że członkowie Rady powinni, w myśl już obowiązujących przepisów, składać oświadczenia lustracyjne. Ufamy, że Prezydent podzieli naszą opinię w tym zakresie.

Pismo do przewodniczącej RDS Doroty Gardias zawiera z kolei wniosek o uwzględnienie w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady dyskusji i głosowania nad projektem uchwały zobowiązującej członków Rady do złożenia oświadczeń lustracyjnych.

 Dopóki nie mamy jednoznacznej interpretacji Prezydenta wskazującej na obowiązek składania przez członków RDS oświadczeń lustracyjnych, musimy w inny sposób zadbać o to, by z uwagi na jej powagę i autorytet, Rada była wolna od podejrzeń i pomówień dotyczących przeszłości jej członków – podkreśla Cezary Kaźmierczak – Dlatego przygotowaliśmy projekt uchwały, zobowiązujący wszystkich członków Rady urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku, również przyszłych, do składania oświadczeń lustracyjnych.

Rada Dialogu Społecznego została powołana w 2015 roku i zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. Głównym zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej.

Źródło: zpp.net.pl