Apel ZPP o powstrzymanie pełzającego lockdownu gospodarki

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców konsekwentnie apeluje o odpowiedzialne i przewidywalne działania Rządu w zakresie podejmowanych środków przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  ZPP stanowczo zaznacza, że jakiekolwiek działania o tym charakterze nie mogą skutkować dalszym ograniczaniem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a podjęte dotychczas rozwiązania uznajemy za zbyt daleko idące.

Już dziś przedsiębiorcy działający w ograniczonych branżach są zagrożeni masowymi bankructwami, których rezultatem byłaby utrata pracy przez tysiące ludzi.. W dłuższej perspektywie pogorszeniu ulegnie sytuacja w branżach powiązanych, a dalej w całej gospodarce. Stanowczo apelujemy o otwarcie zamkniętych branż. Każdy kolejny dzień ich zamknięcia powoduje, że konieczne staje się wprowadzenie istotnych instrumentów pomocowych.

ZPP nie znajduje uzasadnienia dla dalszych ograniczeń funkcjonowania kolejnych obszarów działalności gospodarczej. Brak jest danych, by pracownicy branż z sektora usług, handlu wykazywali się znaczącą liczbą zachorowań, a tym samym by punkty handlowe, usługowe stanowiły ogniska zakażeń koronawirusem i stanowiły miejsce zarażeń także klientów.

ZPP apeluje o mapę planowanych działań w zakresie odblokowywania kolejnych branż oraz wprowadzania ewentualnych ograniczeń życia społecznego, opartą o przewidywalne wskaźniki zachorowań, lub o wskaźniki wydolności służby zdrowia. Społeczeństwo oraz przedsiębiorcy muszą mieć czytelny i przewidywalny obraz kolejnych tygodni i miesięcy trwającej epidemii. Brak takich informacji skutkować będzie ograniczeniem podejmowania ryzyka gospodarczego, a w rezultacie zahamowaniem rozwoju i inwestycji oraz redukcją zatrudniania.

Realizowane przez Rząd działania w zakresie ochrony zdrowia, muszą być również skierowane na ochronę gospodarki i miejsc pracy.  

Równolegle, ZPP apeluje o roczne moratorium na wszelkiego rodzaju nowe obciążenia prawne i podatkowe procedowane w tej chwili, bądź przyjęte w ciągu mijającego roku, w celu zapewnienia przewidywalności i stabilności dla działania gospodarki w tym trudnym okresie. Trwający, trudny okres należy wykorzystać na daleko idące systemowe reformy, tak by stworzyć nowe korzystne warunki dla rozwoju gospodarki po epidemii.

Jak dotychczas rząd nie podjął wysiłku wdrożenia systemowych reform obszarów, które od lat wymagają zaadresowania. Dziś, podczas kryzysu i w kolejnych latach, ujawnią się deficyty i brak odważnych reform m.in. w obszarze opodatkowania pracy, prawa pracy, prawa gospodarczego, zmniejszania i ujednolicenia stawek podatku VAT, zwiększania konkurencyjności gospodarczej, zmian w systemie zabezpieczenia społecznego, czy podjęcia wyzwań demograficznych. Tymczasem, okres relatywnego „odmrożenia” gospodarki w III kwartale br. wykorzystywano na działania ograniczające konkurencyjność polskiego biznesu. Mowa tutaj m.in. o planach wprowadzenia lub wprowadzenie „podatku od cukru”, CITu dla spółek komandytowych, „piątki dla zwierząt”, ograniczenia konkurencji na rynku aptecznym, czy oskładkowania umów zleceń. Nie podjęto działań,  które dostosowałyby Polskę do nowych i nadchodzących wyzwań społecznych i gospodarczych.

Mając na uwadze wszystkie powyższe względy, ZPP apeluje nie tylko o powstrzymanie się przed lockdownem, lecz również o podjęcie działania przeciwnego i odblokowywanie kolejnych sektorów gospodarki, z zachowaniem ścisłych reżimów sanitarnych. Jeśli istnieje faktyczna, oparta na danych potrzeba wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń działalności gospodarczej, apelujemy o czytelne i jasne wykazywanie jej w uzasadnieniach do podejmowanych decyzji. Uważamy ponadto, że 2021 rok będzie najgorszym z możliwych okresem na wprowadzanie nowych obciążeń, dlatego postulujemy co najmniej dwunastomiesięczne moratorium na wszelkie nowe, niekorzystne regulacje dla biznesu.

https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2020/11/03.11.2020-Apel-ZPP-o-powstrzymanie-pe%C5%82zaj%C4%85cego-lockdownu-gospodarki.pdf