Bezpłatne szkolenie „Relokacja Biznesu: od A do Z / Pелокація бізнесу від А до Я”

W imieniu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego serdecznie zapraszamy na szkolenie skierowane do Obywateli Ukrainy przebywających w Polsce pn. ‘Relokacja Biznesu: od A do Z / Pелокація бізнесу від А до Я’.

Szkolenie odbędzie się 3 listopada 2022 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym sala S7 (4 piętro) w godzinach 10:00-15:00 – pełna agenda szkolenia w językach polskim i ukraińskim poniżej.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w języku polskim i ukraińskim, przy udziale tłumacza symultanicznego.

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę niezbędną do:

– przeniesienia działalności gospodarczej na czas trwania konfliktu zbrojnego, zakładania działalności gospodarczej w Polsce w różnych formach prawnych, poznają związane z tym uprawnienia i obowiązki, nabędą wiedzę praktyczną nt. dopasowania stosownej formy prawnej do rodzaju prowadzonej działalności (działalność nierejestrowana, jednoosobowa, spółki osobowe i kapitałowe);

– poznania podstaw polskiego systemu podatkowego i nabędą praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia rachunkowości działalności gospodarczej w Polsce;

– legalizacji pobytu w Polsce i możliwości podjęcia legalnej pracy w Polsce;

– prowadzenia kontaktów biznesowych (podobieństwa i różnice ‘kultury biznesowej’ w Polsce i na Ukrainie);

– nabycia, wynajęcia lub dzierżawy nieruchomości przez cudzoziemców;

– skorzystania ze specjalnych instrumentów finansowych i usług publicznych dedykowanych osobom zmuszonym przez wojnę do przeniesienia działalności gospodarczej.

W trakcie szkolenia przewidziano przerwę kawową i lunch.

Szkolenie jest bezpłatne po rejestracji na stronie: https://invest.lubelskie.pl/pl/relokacja-biznesu-od-do-z-jak-biznes-ukrainski-w-warunkach-wojny-moze-prowadzic-dzialalnosc-na-rynku#overlay=pl/node/10659/edit&overlay-context=pl/relokacja-biznesu-od-do-z-jak-biznes-ukrainski-w-warunkach-wojny-moze-prowadzic-dzialalnosc-na-rynku