Członkowie

Ekspert finansowy Łukasz Szewczyk.
Edukacja i Finanse

KF-BUD Krzysztof Firlej

BIM-LOGISTIC
BOŻENA SZALEWICZ