Debata pt. „Perspektywy współpracy polskich i białoruskich przedsiębiorców – szanse i wyzwania”

Przedstawiciele Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie wzięli dziś udział w debacie pt. „Perspektywy współpracy polskich i białoruskich przedsiębiorców – szanse i wyzwania” w Świetlicy Wolności.

Polska sąsiaduje z Białorusią, jednak mimo to wydaje się, że potencjał współpracy gospodarczej między tymi dwoma państwami wciąż pozostaje niewykorzystany. Tymczasem przedstawiciele biznesu coraz częściej zwracają uwagę, że ułatwienie dialogu i wspólnych przedsięwzięć przedsiębiorców z sąsiednich państw leżałoby w interesie obu gospodarek. 

Brześć reprezentowali: Pan Sergej Szałonik – Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Obwodu Brzeskiego oraz Pani Ludmiła Monicz – Wicedyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego Administracji Leninskiego rejonu miasta Brześć.

Podczas spotkania omówione zostały szanse wynikające z rozwijania współpracy gospodarczej między Polską i Białorusią oraz wyzwania, którym trzeba stawić czoło w procesie ułatwiania i stymulowania kooperacji gospodarczej między tymi państwami.

W ramach drugiej części wydarzenia dyskutowano nad projektem memorandum dot. współpracy polskich i białoruskich przedsiębiorców, które ostatecznie podpisane zostało przez cztery osoby: Cezarego Kaźmierczaka, Sergeja Szałonika, oraz dwóch szefów lokalnych organizacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – Tadeusza Konaszuka (ZPP Podlasie) oraz Leszka Kędzierawskiego (ZPP Lubelskie). Uczestnicy wydarzenia podkreślali, że współpraca będąca przedmiotem dyskusji może być szczególnie korzystna również w skali lokalnej – dla bezpośrednio sąsiadujących ze sobą regionów Polski i Białorusi.