Dobra Firma

Program certyfikujący Dobra Firma skierowany jest do przedsiębiorstw, które działają w sposób uczciwy i rzetelny. 

O przyznaniu tytułu w największym stopniu decydują konsumenci – kupując produkty lub usługi danej firmy i oceniając poziom obsługi klienta i jakość oferty decydują czy firma otrzyma, lub nie, certyfikat jakości. 

Biuro Dobrego Biznesu przeprowadza proces weryfikacji kandydata do tytułu Dobrej Firmy w oparciu o kryteria kwalifikacyjne, jedynie na wniosek zainteresowanego.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

WYRÓŻNIENIE SIĘ NA TLE KONKURENCJI

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRONA ZNANYCH I CENIONYCH FIRM

POPRAWA WIZERUNKU

 

ZWIĘKSZENIE LICZBY KLIENTÓW

Zasady przystąpienia do Programu Dobra Firma:

spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych

przeprowadzenie procesu weryfikacji przez Biuro Dobrego Biznesu

wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego

przyznanie tytułu Dobrej Firmy i świadczeń wynikających z członkostwa w Programie

Przyznawane gwiazdki:

3/5

W przypadku pozytywnej weryfikacji firmie zostaną przyznane 3 gwiazdki. Firma uczestnicząca w Programie
może ubiegać się o zwiększenie przyznanych jej gwiazdek, jeśli:

4/5

w okresie min. roku od pozytywnej weryfikacji otrzyma w serwisie dobrafirma.biz przynajmniej
10 opinii od klientów o wadze od 4 punktów wzwyż – zostaną jej przyznane 4 gwiazdki

5/5

w kolejnym okresie min. roku od otrzymania 4 gwiazdek na jej koncie w serwisie dobrafirma.biz pojawi się przynajmniej
10 następnych opinii od klientów o wadze od 4 punktów wzwyż zostanie jej przyznanych 5 gwiazdek.

Firma ubiegająca się o przystąpienie do Programu certyfikującego Dobra Firma musi spełniać łącznie następujące warunki:

posiadać aktywnie działającą działalność gospodarczą od co najmniej roku,

zobowiązać się do przestrzegania praw klientów oraz wyjaśniania skarg reklamacyjnych, jeśli takie się pojawią,

nie znajdować się w stanie upadłości, nie zalegać z należnościami publiczno-prawnymi i podpisać wymagane oświadczenie w tej sprawie,

zobowiązać się do zamieszczenia baneru Programu na swoich stronach internetowych (jeśli je posiada) oraz umieszczenia naklejki Dobra Firma w miejscu prowadzenia działalności,

podpisać Regulamin Programu i wyrazić zgodę na publikowanie przez Biuro Dobrego Biznesu, w ramach Programu, danych firmy.

wnieść wymaganą opłatę rejestracyjną,

posiadać opinie w Google na poziomie co najmniej 3*,

W przypadku pozytywnej weryfikacji,
uczestnik 
Programu Dobra Firma otrzymuje:

Świadczenia oferowane laureatom Programu Dobra Firma to praktyczne narzędzia marketingowe, przynoszące wymierne korzyści:

✔ wyróżniają firmę spośród innych przedsiębiorstw i budują prestiż i zaufanie,
✔ pomagają budować wizerunek rzetelnej i otwartej na klienta firmy,
✔ ułatwiają nawiązywanie kontaktów biznesowych,
✔ dostarczają narzędzi do prowadzenia działań reklamowych off- i on-line.

PARTNERZY PROJEKTU

Więcej o programie na: