Dołącz do nas!

Zapewniamy firmom przynależnym:

 • wsparcie poprzez prowadzenie bezpłatnego doradztwa prawnego (w formie online);
 • możliwość bezpłatnego udziału w specjalistycznych szkoleniach, spotkaniach networkingowych i debatach;
 • wsparcie w kreowaniu pozytywnego wizerunku branży;
 • ułatwienie dostępu do różnych instytucji lokalnych i krajowych;
 • możliwość czynnego udziału w konferencjach i panelach eksperckich;
 • pomoc przy nawiązaniu współpracy pomiędzy sektorem biznesu a nauki;
 • profesjonalne opracowania, raporty, poradniki, aktualne informacje dotyczące bieżących zmian zachodzących w prawie, legislacji, finansowaniu firm i projektów;
 • dostęp do projektów legislacyjnych rządu na wczesnym etapie ich procedowania wraz z oceną skutków regulacji;
  interwencje w przypadku nieuzasadnionych represji ze strony organów rządowych i samorządowych,
  wydawanie listów rekomendacyjnych i oświadczeń;
 • dostęp do bazy wzorów pism i umów opracowanych przez naszych ekspertów;
 • bezpłatną konsultację identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa i nieodpłatna modyfikacja jej określonego elementu;
 • reklamę w telewizji internetowej Biznesowa.tv na preferencyjnych zasadach.

Zrzeszamy pracodawców sektora MŚP, z siedzibą na Lubelszczyźnie, niezależnie od branży i zatrudniających od 1 do 250 osób.

 • Opłata rocznej składki członkowskiej 
 • Wystawienie certyfikatu przynależności do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie
 • Rozpoczęcie realizacji działań i usług w ramach członkostwa