Dołącz do nas!

 • Dlaczego warto?
 • Kto może do nas dołączyć?
 • Procedowanie członkostwa

Z tytułu przynależności do naszej organizacji Członkom przysługuje szereg korzyści: 

 • Bezpłatny dostęp do serwisu Dobry.Biz
 • Bezpłatne porady prawne
 • Interwencje w przypadku nieuzasadnionych represji ze strony organów rządowych i samorządowych
 • Wzory pism i umów
 • Biuletyn Prawo i Legislacja
 • Wpływ na legislację

  Będziesz mieć realny wpływ na nowelizację przepisów poprzez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego, w której reprezentujemy stronę pracodawców

 • Networking

  Kontakt z zrzeszonymi w organizacji firmami oraz udział w licznych spotkaniach pozwoli Ci na aktywne budowanie sieci zaufanych kontaktów

 • Bezpłatne uczestnictwo

  w szkoleniach, spotkaniach networkingowych i debatach oraz możliwość promocji eksperckiej na preferencyjnych zasadach

 • Otrzymywanie materiałów informacyjnych ZPP – wczesne informacje o zmianach prawnych, raporty i analizy

Zrzeszamy pracodawców sektora MŚP, z siedzibą na Lubelszczyźnie, niezależnie od branży i zatrudniających od 1 do 250 osób.

 • Opłata rocznej składki członkowskiej 
 • Wystawienie certyfikatu przynależności do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie
 • Rozpoczęcie realizacji działań i usług w ramach członkostwa