Efekty zacieśnienia fiskalnego mogą wzmocnić spowolnienie gospodarcze

Rząd planuje zaostrzyć politykę podatkową, co może tworzyć jeszcze większe utrudnienia prowadzenia działalności gospodarczej.

Organizacje skupiające pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego uważają, że w założeniach projektu budżetu na rok 2020, brakuje propozycji zmniejszenia dotkliwości nachodzącego spowolnienia gospodarczego.

Ich zdaniem w dokumencie powinny się znaleźć informacje o inwestycjach strategicznych zabezpieczających Polskę przez podwyżką cen energii, o tym jak polityka społeczna wpłynie na obciążenie podatkowe różnych grup społecznych oraz działaniach na rzecz zwiększenia podaży pracy czy zniwelowania niedopasowania kompetencji pracowników do miejsc pracy.

Uważają, iż założenia powinny jednoznacznie wskazywać, kogo i jak państwo chce obciążyć, a kogo nie oraz na co środki publiczne by zostały wydane. Te kwestie powinny być podstawą do dyskusji, jednak tak się nie dzieje. Przedsiębiorcy zauważają, że błędy w realizacji obowiązku podatkowego są obarczone sankcjami, które w projektach ustaw są niewspółmiernie wysokie.

Minusem dokumentu jest to, że rząd planuje prowadzenie polityki procyklicznej, a więc odwrotnej do potrzeb. „Oznacza to, że negatywne skutki faktycznego spowolnienia wzmocnią jeszcze efekty zacieśnienia fiskalnego. Próżno szukać powiązania założeń z dokumentami strategicznymi, w szczególności ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Deklaracje dotyczące innowacyjności są niespójne z planami podnoszenia kosztów pracy osób wysoko wykwalifikowanych (zniesienie 30-krotności limitu składek na ubezpieczenie emerytalne), których realizacja zmniejszy zdolność Polski do konkurowania o najlepiej wykwalifikowanych pracowników.” – napisali pracodawcy.

Podziel się:
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram