Fundacja Krajowe Centrum Analiz – „obniżają” prawie milionową karę

W ostatnich dniach do wielu podmiotów docierają podobne pisma:

Sprawdziliśmy – fundacja – nadawca pisma została założona niecałe 2 miesiące temu w Warszawie. Nie figuruje w rejestrze VAT.

Z pisma wynika, iż aby uniknąć kary w kwocie 950 000 zł należy uiścić opłatę w wysokości 950 zł. Jednak druk załączony do pisma opiewa na kwotę 1 000 zł. Dokument podpisano: Prezes Wydziału Gospodarczego

Przedsiębiorcy! Zalecamy dużą rozwagę i uważność przy tego rodzaju pismach, podobne praktyki są coraz powszechniejsze.