Handel międzynarodowy – otwarcie drzwi między Polską a Japonią

Unia Europejska, jako zbiór zjednoczonych państw pozwala na wdrożenie innowacyjnych i korzystnych dla wszystkich rozwiązań w dziedzinie handlu. Prowadzenie zbiorczych negocjacji w imieniu europejskiej społeczności czyli 500 mln osób daje bardzo mocną pozycję.

W życie weszła umowa w dziedzinie polityki handlowej o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią. Takie działanie przyniesie wiele korzyści nie tylko całej UE, ale także Polsce. To jedna z największych dwustronnych umów handlowych, którą kiedykolwiek zawarto. Umowa ta obejmuje duży obszar zamieszkiwany przez prawie 630 mln osób.

Porozumienie o wolnym handlu zawarte przez Unię oraz Kraj Kwitnącej Wiśni ma być oparte na ponadczasowych wartościach łączących obydwie strony – zaangażowaniu na rzecz zachowania demokracji, szacunku dla praw człowieka oraz przestrzeganiu praworządności i działania zgodnie z prawem międzynarodowym i najwyższym dobrem społeczeństwa

Otwarcie Europy na towary z Japonii nie spowoduje likwidacji japońskich fabryk w Europie, a ponadto da szansę polskim firmom na wejście na japoński rynek.

Jak się przewiduje, podpisanie takiej umowy jest korzystne dla wielu gałęzi polskiej gospodarki. Najwięcej skorzysta na niej branża spożywcza, a stracić może branża automotive gdyż Japonia słynie z innowacyjnej produkcji w tym zakresie.

Japonia jest co prawda mniejsza pod względem PKB od Chin, ale mimo wszystko już teraz jest 11 co do wielkości pozaeuropejskim partnerem gospodarczym Polski. Konsumpcja w Japonii jest większa niż w Chinach, co przenosi się na polepszenie sytuację inwestorów oraz importerów i eksporterów. Rynek w Japonii jest też dwukrotnie większy niż w Chinach i bardziej stabilny.

Korzystna umowa zniesie przeszkody, które zatrzymywały wiele firm przed inwestycjami prowadzonymi z Japonią. Przede wszystkim zniesie ona cła i bardzo kosztowne, podwójne formalności administracyjne. Było to szczególnie niekorzystne dla mniejszych przedsiębiorstw, ponieważ stanowiły dla nich nieprzekraczalną barierę finansową.

Prawie 99% unijnych firm stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. W dodatku ponad 1200 polskich spółek eksportuje własne towary do Kraju Kwitnącej Wiśni. Aż 74% z tych firm to małe i średnie przedsiębiorstwa. Unijne programy przewidują specjalne rozwiązania aby poprawić dostęp do rynków zagranicznych takim firmom. Otwarty handel jest to coś, co jest dużą szansą nie tylko dla Unii Europejskiej, ale również dla Polski.

Umowa dotyczy nie tylko przepisów technologicznych, ale zapewnia także bardzo czytelne normy prawne chroniące pracowników i inwestorów. Japoński rynek usług jest otwarty dla europejskich przedsiębiorców i umożliwia im udział w przetargach na zamówienia publiczne. Japonia musi przestrzegać międzynarodowych norm w zakresie sprzedaży samochodów, co ułatwia eksport europejskich aut do Japonii. Umowa dba także o przestrzeganie prawa w zakresie własności intelektualnej, jak i prawa patentowego. Zapewniono w ten sposób ochronę ponad 200 certyfikowanych produktów żywnościowych z Europy.

W wyniku zmian, wydziały promocji i handlu zlokalizowane przy ambasadach Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii, zostały zastąpione przez biura handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Biura udzielają wsparcia zarówno polskim, jak i japońskim przedsiębiorcą. Udzielają również porad inwestorom z obydwu krajów. Pracownicy wspierają również polskich eksporterów, którzy mają plany na wejście ze swoimi towarami, produktami i usługami na rynek japoński. Pomoc jest udzielana zarówno w technicznym, jak i merytorycznym aspekcie. Biura otrzymują rocznie ponad 3 tysięcy zapytań od polskich przedsiębiorców. Najbardziej popularne pytania dotyczą sektora rolno spożywczego. Popularny jest również temat nowych technologii takich jak IT i ICT. Nie mniej ważny dla Japończyków jest sektor kosmetyczny. Mieszkanki tego kraju bardzo zainteresowane są polskimi rozwiązaniami z zakresu kosmetyki i kosmetologii.

Jest to szczególnie potrzebne, zwłaszcza, że te niewielkie przedsiębiorstwa tworzą ponad 85% nowych miejsc pracy na terenie Unii Europejskiej. Zwiększenie dostępu do bezproblemowego handlu z Japonią będzie skutkowało także wzrostem zatrudnienia, a co za tym idzie wzrostem przychodów. Może mieć to bardzo duży wpływ na wzrost PKB Unii Europejskiej. Już obecnie, dzięki handlowi z Japonią w Polsce powstało ok 37 tysięcy nowych miejsc pracy. W całej Unii ta liczba wynosi imponujące 740 tysięcy miejsc pracy.