Ile firm się otworzyło, zamknęło lub zawiesiło działalność w od marca do maja 2020 r.?

Wystąpiliśmy do Głównego Urzędu Statystycznego z pytaniem ile firm zostało zamkniętych, otwartych i zawieszonych w trakcie trwania pandemii. Poniższe dane są z rejonu województwa lubelskiego.

NoweZawieszoneZamknięte
Marzec 2020 r.10731596590
Kwiecień 2020 r.6681264359
Maj 2020 r.1168309370
Tabela 1. Zestawienie zmian wpisów w rejestrze GUS dla woj. lubelskiego

Po przeanalizowaniu powyższych danych można wywnioskować, że więcej firm otworzyło się w trakcie pandemii niż zamknęło. Może to wiązać się z przejściem pracowników na własne działalności gospodarczej lub otwarciem nowych pomysłów na biznes, które zrodziły się w trakcie tego okresu.

Liczba zawieszonych działalności była największa w marcu i kwietniu. Może świadczyć o tym fakt, że przedsiębiorcy, którzy prowadzili swoje działalności w celu uniknięcia opłat związanych ze składkami ZUS (pod koniec marca nie było wiadomo jak dokładnie będzie wyglądać tarcza antykryzysowa) postanowili je zawiesić. Wielu z nich mogło też prowadzić działalność związaną ściśle z prowadzeniem biznesu, który nie mógł być wykonywany w sposób dotychczasowy, np. sklepiki szkolne, gdzie szkoły zostały zamknięte.

SekcjaNazwa sekcji01-31.03.2020 r.01-30.04.2020 r.01-31.05.2020 r
FBUDOWNICTWO271140273
GHANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE190148229
MDZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA10059108
CPRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE885487
JINFORMACJA I KOMUNIKACJA784159
HTRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA764346
QOPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA502242
SPOZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA483289
NDZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA373869
IDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI301248
LDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI251317
PEDUKACJA211928
KDZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA151429
AROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO11715
RDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ11611
DWYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH362
EDOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ310
OADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE100
Tabela 2. Sekcje działalności gospodarczej we wpisach do REGON na terenie woj. lubelskiego

Po przeanalizowaniu Tabeli 2 nasuwa się wniosek, że branża budowlana w trakcie pandemii była najbardziej popularna. Za nią handel detaliczny i branża profesjonalna (m. in. usługi prawnicze, usługi księgowe, badania naukowe, reklama). Firmy księgowe w trakcie trwania pandemii miały bardzo dużo pracy związanej z bieżącym wypełnianiem wniosków o dofinansowania czy zwolnienia z różnych podatków czy innych danin.

Dziękujemy dyrektorowi GUS za przekazanie powyższych informacji.