Ilość kar administracyjnych za otworzenie działalności wbrew ograniczeniom związanym z COVID-19 w woj. pomorskim

Otrzymaliśmy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej od Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego odnośnie ilości i kwot kar administracyjnych nałożonych za brak maseczki a także odnośnie ilości i kwot kar administracyjnych za otworzenie działalności wbrew obowiązującym ograniczeniom związanym z COVID-19 w woj. pomorskim: