KLUB PRACODAWCÓW

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie jest członkiem Klubu Pracodawców przy Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

Celem Klubu jest budowanie sieci partnerstwa, współpracy i wsparcia na lokalnym rynku pracy pomiędzy urzędem a światem biznesu, w szczególności są to:

 • inicjowanie powstawania nowych miejsc pracy poprzez promowanie przedsiębiorczości oraz zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób bezrobotnych
 • rozwój społeczności lokalnej poprzez realizację strategii miasta Lublin
 • integracja społeczna
 • wzrost świadomości dotyczącej roli ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej
 • wymiana myśli i doświadczeń z obszaru rynku pracy
 • kreowanie „dobrych praktyk” w szerszym środowisku społecznym w ramach realizowanych projektów

Zadania realizowane przez Klub Pracodawców:

 • podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów klientów i pracodawców na lokalnym rynku pracy
 • wspieranie zatrudnienia poprzez tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy
 • stworzenie skutecznej i sprawnej komunikacji pomiędzy partnerami klubu
 • przekazywanie informacji w zakresie usług urzędu, analiz rynku pracy, zmian w prawodawstwie
 • organizacja i udział w konferencjach, targach, seminariach i debatach
 • promocja działań członków klubu
 • kształtowanie polityki społecznej w mieście Lublin poprzez wykorzystanie wszechstronnych kompetencji partnerów.