Kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego

Senat przyjął nowelizację Kodeksu postępowania karnego. Ma ona na celu przyspieszenie oraz usprawnienie postępowania w sprawach karnych. Zakłada m.in. brak konieczności odczytywania lub wymieniania przez sąd na rozprawie wszystkich dokumentów, zaliczanych do materiału dowodowego.

Nowela przewiduje, że uzasadnienia wyroków będą sporządzane na specjalnym formularzu według ściśle określonych zasad co ma spowodować, iż będą bardziej zrozumiałe. Wnioski dowodowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Sąd będzie mógł zaniechać bezpośredniego przesłuchania świadków, o których wiadomo, że nie wniosą do sprawy niczego ważnego.

W sytuacji gdy oskarżony lub obrońca otrzyma zawiadomienie o terminie rozprawy, a nie pojawi się na niej, to sąd może przeprowadzić postępowanie dowodowe podczas jego nieobecności. W szczególności może przesłuchać świadków, którzy stawili się na rozprawę.

Obecnie najwyższa kara, jaką mogą wymierzyć sądy apelacyjne, to 25 lat pozbawienia wolności, a jeżeli uzna za zasadne orzeczenie kary dożywocia, może jedynie skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd I instancji. Po zmianach sądy apelacyjne, będą mogły samodzielnie zaostrzyć karę poprzez wymierzenie dożywotniego pozbawienia wolności.

Zgodnie z obwiązującymi przepisami, kasację od prawomocnego wyroku może złożyć RPO i Minister Sprawiedliwości – prokurator generalny. Po zmianach będzie mógł to zrobić prokurator generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Podziel się:
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram