Konkurs „Go to Brand”

300 mln zł na promocję firm zagranicą!  
Trwa konkurs „Go to Brand” ogłoszony przez PARP by wesprzeć przedsiębiorców w wykreowaniu marki produktów i usług na rynkach zagranicznych.

Firmy mogą składać wnioski już od 11 lutego do 11 marca 2020 r.

Program adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w Polsce z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Firma musi działać w branżach o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym np. biotechnologia i farmaceutyka, moda, sektor IT/ICT.

Dzięki konkursowi przedsiębiorcy mają szansę na zdobycie rynków zagranicznych.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi
425 670 zł przy łącznej wartości projektu do 1 mln zł
(wartość kosztów kwalifikowalnych).


Wkład własny wynosi min. 15 proc.


Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand

Zachęcamy do udziału!