Konkurs „Pracodawca Roku 2021” – MUP Lublin

Szanowni Państwo,

Miejski Urząd Pracy w Lublinie organizuje konkurs dla przedsiębiorców: „Pracodawca Roku 2021″ !

Zapraszamy lokalnych pracodawców, współpracujących z MUP w Lublinie do udziału w tej inicjatywie. Jest to dobra okazja do zareklamowania i ugruntowania Państwa marki oraz pozyskania potencjalnych pracowników i kontrahentów.

Zwycięzców konkursu wybierzemy w dwóch kategoriach:

  • duża/średnia firma
  • mała firma/mikroprzedsiębiorstwo.

Cel konkursu:

Konkurs Pracodawca Roku to inicjatywa, której podstawowym celem jest honorowanie i promowanie godnych naśladowania pracodawców, którzy wyróżniają się polityką personalną otwartą na wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, tworzeniem nowych miejsc pracy, promowaniem idei współpracy i partnerstwa.

Kryteria oceny:

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych wybierze Zwycięzców konkursu. Jury brać będzie pod uwagę m.in. współpracę w 2021 roku z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie w zakresie: zgłaszania wolnych miejsc pracy, zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie, udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez MUP w Lublinie.

Zgłoszenie do konkursu:

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić udostępniony poniżej formularz zgłoszeniowy,  który można dostarczyć na 3 sposoby:

  • drogą elektroniczną (skan podpisanego dokumentu) na skrzynkę: promocjauslug@mup.lublin.pl,
  • pocztą na adres: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20-080 Lublin,
  • osobiście do siedziby Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie przy ul. Niecałej 14 w kancelarii urzędu (pokój nr. 101) lub bezpośrednio do wrzutni (parter budynku urzędu)

Zgłoszenia pracodawców przyjmowane będą do 09.09.2022 r.

Nagrody dla zwycięzców:

Najlepsi pracodawcy otrzymają:

  • dyplomy i statuetki,
  • promocję na stronie internetowej https://muplublin.praca.gov.pl,
  • możliwość posługiwania się w celach promocyjnych tytułem „PRACODAWCA ROKU 2021″,
  • możliwość uczestnictwa w programach rynku pracy realizowanych przez MUP w Lublinie,
  • stałe konsultacje z pośrednikiem pracy oraz doradcą zawodowym MUP w Lublinie.

Rozstrzygnięcie konkursu ,,Pracodawca Roku 2021″ nastąpi we wrześniu 2022 r. w siedzibie MUP Lublin. Zwycięzcy konkursu zostaną zaprezentowani na stronie internetowej  https://muplublin.praca.gov.pl.

Więcej szczegółów dotyczących Konkursu znajdą Państwo w załączonym Regulaminie konkursu.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!