Koronawirus a PKB państw

W większości krajów sprawdzają się czarne scenariusze- tak dużego spadku PKB nie odnotowano od lat! Wielka Brytania notuje aż -20%, USA -9,5 % w innych krajach sytuacja też nie wygląda najlepiej.

We Włoszech w pierwszym kwartale 2020 roku PKB spadło o 5.4 proc., w drugim  odnotowano aż -12,4 proc. w ujęciu kwartalnym oraz -17,3 proc. w ujęciu rocznym – jak poinformował  włoski urząd statystyczny Istat. Jest to najgłębszy w dziejach kraju  spadek PKB. Podobnie jest we Francji gdzie zaobserwowano -5,9 proc. w pierwszym kwartale i 13.8 proc. 

W Polsce, w pierwszym kwartale PKB zmniejszyło się nieznacznie tylko o 0,4 proc., w drugim kwartale odnotowano -8,2 proc. To największy spadek PKB od co najmniej ostatnich 25 lat. Jak mówi PAP Piotr Popławski, ekonomista ING Banku Śląskiego, na spadek PKB negatywnie mógł zaważyć kwiecień, gdy w szczycie epidemii koronawirusa firmy notowały największe straty.

Na wzroście PKB mógł silnie negatywnie zaważyć kwiecień, czyli miesiąc będący szczytem pierwszej fali pandemii, firmy wykazywały wtedy duży spadek przychodów i aplikowały o pomoc z tarczy antykryzysowej. Nie znamy jeszcze struktury PKB. Można jednak przypuszczać, że dynamika wydatków konsumpcyjnych zanotowała około dwucyfrowe spadki” – powiedział.

Z takim wynikiem Polska lokuje się na środku rankingu. PKB  naszego kraju zmniejszyło się w porównywalnym tempie, jak w USA (-9,5 proc.) i Szwecji (-8,6 proc.), która nie zamknęła kraju z powodu epidemii koronawirusa.

Wielka Brytania odnotowuje najgorszy wynik od ponad 300 lat (-20,4 proc.), tuż za nią Hiszpania (-18,5 proc.). Jest to w części spowodowane strukturą PKB obu państw – w Wielkiej Brytanii duży udział stanowią usługi oraz wydatki konsumentów, natomiast  w Hiszpanii dochodzą kwestie związane np. z turystyką. Cechy charakterystyczne poszczególnych gospodarek w  podobny sposób rzutować będą na rozwój ich sytuacji.

Warto też wspomnieć o Chinach, które według oficjalnych danych odnotowały wzrost PKB o 11,5 proc. Jest to jedyne państwo, które już w drugim kwartale zacęło podnosić się z gospodarczych skutków pandemii. W państwach azjatyckich odnotowano stosunkowo mniejszą skale spadków PKB np. Korei Południowej jest to jedynie -3,3 proc., a na Tajwanie -1,4 proc.