Lubelskie Forum Gospodarcze – 22 kwietnia 2021 r.

Wraz z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie serdecznie zapraszamy do udziału
w Lubelskim Forum Przedsiębiorczości w dniu 22 kwietnia 2021 roku, którego jesteśmy partnerem.

CEL FORUM

Misją Forum jest wspieranie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, ze szczególnym uwzględnianiem Województwa Lubelskiego, jego specyfiki oraz szans i możliwości wsparcia procesów rozwojowych.

Cel strategiczny zakłada, iż efektem Forum będą praktyczne wnioski i rekomendacje do działań legislacyjnych, jak i innych programów wsparcia makroregionu lubelskiego i szerzej „Polski Wschodniej” (z uwagi na podobne uwarunkowania historyczne i rozwojowe oraz problemy ekonomiczne i społeczne).

Cele operacyjne to identyfikowanie barier rozwojowych Polski Wschodniej; identyfikowanie specyficznych problemów rozwoju województwa lubelskiego; formułowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych oraz wypracowanie swoistej platformy środowisk biznesu, samorządu i nauki oraz instytucji otoczenia biznesu i rynku pracy na rzecz wsparcia procesów rozwojowych makroregionu lubelskiego i Polski Wschodniej.

Szczegółowe informacje oraz program wydarzenia:

Prosimy o rejestrację w terminie do dnia 18 kwietnia 2021r. poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.wsei.lublin.pl/lfg

ORGANIZATOR

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

PARTNERZY

RADA NAUKOWA

 • dr hab. Andrzej Cwynar
 • dr hab. n. med. Andrzej Stanisławek
 • prof. dr hab. Andrzej Kidyba
 • dr Mariusz Paździor
 • dr Sylwester Bogacki
 • dr hab. Tomasz Wołowiec
 • dr Mariusz Filipek

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Teresa Bogacka – Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • dr Mariusz Paździor – Prorektor do spraw Kształcenia i Spraw Studenckich
 • Leszek Gońka – Dyrektor Centrum Rekrutacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno- Gospodarczym WSEI
 • dr Sylwia Skrzypek-Ahmed – Dyrektor Biura Studiów Anglojęzycznych WSEI
 • dr Mariusz Filipek – Prezes Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej
 • dr Jacek Szczot – Wiceprezes Portu Lotniczego Lublin S.A.

DODATKOWE INFORMACJE

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed
sylwia.skrzypek@wsei.lublin.pl
81 749 32 68

Udział w konferencji jest bezpłatny

Leszek Gońka
leszek.gonka@wsei.lublin.pl
81 749 32 33

Katarzyna Szczot
katarzyna.szczot@wsei.lublin.pl
81 749 32 06