MF ogłosił konsultacje podatkowe w sprawie kart paliwowych

Ministerstwo Finansów opublikowało zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie opodatkowania VAT transakcji realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych. Dotyczą one wyroku TSUE z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie C-235/18 Vega International, w którym uznał, że udostępnienie przez spółkę dominującą kart paliwowych spółkom zależnym, może zostać uznane za usługę udzielania kredytu zwolnioną z VAT. Powyższy wyrok wywołał duże zamieszanie na rynku kart paliwowych.

Ministerstwo planuje opracować zbiór zasad, który umożliwi odpowiednią klasyfikację transakcji realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych jako dokonywanej na rzecz użytkownika karty.

Konsultacje mają dotyczyć również innych modeli funkcjonowania kart paliwowych, w tym również tych w których podmiot udostępniający karty paliwowe nie jest ich emitentem.

Ponadto Ministerstwo wskazuje, że planuje rozważyć sytuacje podatkową wszystkich uczestników rynku kart paliwowych – emitenta karty, podmiotu udostępniającego karty, użytkownika karty, dostawcy towaru lub usługi.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów. Informacje o modelach funkcjonowania kart paliwowych oraz opinie dotyczące kwalifikacji prawnopodatkowej transakcji przy wykorzystaniu kart paliwowych, należy przesłać do 1 września 2019 r., w wersji elektronicznej, na wskazany w zawiadomieniu adres mailowy.

Podziel się:
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram