O nas

Przedsiębiorcy wszystkich branż łączcie się!

Przedsiębiorców zatrudniających do 250 pracowników jest ponad 2 mln. Wytwarzamy ponad 60% PKB. Tworzymy ponad 70% miejsc pracy – niemal 3/4 Polaków pracuje w naszych firmach.

Mimo iż fundamentem, na którym stoi polska gospodarka, są  małe i średnie firmy, nie jesteśmy poważnie traktowani przez własne rządy. Kolejne obietnice i kampanie wyborcze niosą za sobą wyłącznie puste slogany, za którymi nie idą żadne realne działania.
Nasza praca w znacznej części polega na zmaganiu się z niepotrzebnymi przepisami, regulacjami i biurokracją zamiast na rozwoju naszych przedsięwzięć.

Organizując się w obronie naszych prawa, możemy to zmienić!

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie obok realizacji interesów zawodowych zmierza do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.

Celem działania Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie jest:

  • Działanie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.
  • Reprezentowanie i obrona członków Związku przed nieuzasadnionymi działaniami organów państwa i samorządu terytorialnego.
  • Rozwój i współpraca – ZPP umożliwia swoim Członkom oraz innym przedsiębiorcom korzystanie z licznych możliwości  rozwoju ich przedsiębiorstw oraz współpracy. Systematycznie oddajemy kolejne narzędzia, które mają zwiększać nasze możliwości biznesowe i ułatwiać nam prowadzenie naszych firm.
  • Dostarczamy zrzeszonym firmom wiedzę i informacje profesjonalne.
  • Zrzeszone w ZPP firmy mogą korzystać ze zniżek i rabatów.

.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram