O nas

Zrzeszamy pracodawców sektora MŚP, z siedzibą na Lubelszczyźnie, niezależnie od branży i zatrudniających od 1 do 250 osób.

Głównym celem naszej działalności jest reprezentacja i obrona interesów przedsiębiorców.

Im więcej nas mówi jednym głosem – tym bardziej jesteśmy słyszani!

Jesteśmy lokalną organizacją Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Wspieramy, łączymy, inspirujemy!

Misją działania Związku Przedsiębiorców
i Pracodawców Lubelskie jest:

 • reprezentowanie i ochrona interesów lokalnych pracodawców;
 • dążenie do polepszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce;
 • aktywne działanie na rzecz rozwoju gospodarczego regionu;
 • realizacja zadań partnera społecznego w województwie – udział
  w spotkaniach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i jej zespołach roboczych oraz Powiatowej Rady Rynku Pracy.

ZAPEWNIAMY FIRMOM PRZYNALEŻNYM:

 • wsparcie poprzez prowadzenie bezpłatnego doradztwa prawnego (w formie online);
 • możliwość bezpłatnego udziału w specjalistycznych szkoleniach, spotkaniach networkingowych i debatach;
 • wsparcie w kreowaniu pozytywnego wizerunku branży;
 • ułatwienie dostępu do różnych instytucji lokalnych i krajowych;
 • możliwość czynnego udziału w konferencjach i panelach eksperckich;
 • pomoc przy nawiązaniu współpracy pomiędzy sektorem biznesu a nauki;
 • profesjonalne opracowania, raporty, poradniki, aktualne informacje dotyczące bieżących zmian zachodzących w prawie, legislacji, finansowaniu firm i projektów;
 • dostęp do projektów legislacyjnych rządu na wczesnym etapie ich procedowania wraz z oceną skutków regulacji;
 • interwencje w przypadku nieuzasadnionych represji ze strony organów rządowych i samorządowych,
  wydawanie listów rekomendacyjnych i oświadczeń;
 • dostęp do bazy wzorów pism i umów opracowanych przez naszych ekspertów;
 • bezpłatną konsultację identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa i nieodpłatna modyfikacja jej określonego elementu;
 • reklamę w telewizji internetowej Biznesowa.tv na preferencyjnych zasadach.