Oferta Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. dla przedsiębiorców

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. skierowanej do przedsiębiorstw celem wsparcia ich rozwoju.

Wstępne kryteria jakie trzeba spełnić, żeby móc skorzystać z pożyczki/ leasingu w ARP. S.A.:

 • przychód powyżej 4 mln
 • wykazany zysk netto za 2019r.
 • pełna księgowość

Dokumenty składane do wniosku to:

 1. Pełne sprawozdanie finansowe za rok 2018 w formie xml
 2. Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2018
 3. Bilans i Rachunek zysków i strat za 2019 rok wstępny w pdf (z podpisami) lub Pełne sprawozdanie finansowe za rok 2019 w formie xml
 4. Bilans i Rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F-01/I-01 za ostatni kwartał plus za analogiczny okres roku poprzedniego
 5. Biznes plan przedsiębiorcy, opis inwestycji
 6. Wypełniony załącznik Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty (jest we wniosku ale można zrobić oddzielnie zachowując zakres danych z wniosku)
 7. Prognoza finansowa na okres finansowania wraz ze szczegółowymi założeniami  
 8. Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń:
 9. Nieruchomość – operaty szacunkowe
 10. Maszyny i urządzenia
 11. Zastaw rejestrowy na stanach magazynowych
 12. Informacja o wysokości możliwego poręczenia pożyczki przez podmiot z grupy Funduszy Poręczeniowych KGP
 13. Poręczenie cywilne głównych udziałowców (>25%) – wypełniony formularz Oświadczenia majątkowe dla udziałowców będących osobami fizycznymi
 14. Zaświadczenia o niezaleganiu: ZUS i US
 15. Aktualne opinie z banków/ innych instytucji finansowych, w których wnioskodawca korzysta z kredytów/pożyczek/gwarancji/leasingu
 16. Oświadczenia majątkowe wspólników, PIT-y (dotyczy spółek osobowych)
 17. Umowa lub status spółki – jeśli dotyczy

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.arp.pl/

Zachęcamy do kontaktu z Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie:

Beata Janczak, Dyrektor

Anna Sapieja, Ekspert

Aldona Limek, Ekspert

(+ 48) 539 533 275

(+48) 509 509 109

(+48) 539 533 271

beata.janczak@arp.pl

anna.sapieja@arp.pl

aldona.limek@arp.pl

ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin