Ogólnopolski Tydzień Kariery

Już od 10 października rozpoczyna się szereg praktycznych, a jednocześnie inspirujących, warsztatów i spotkań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, jak również TARGI PRACY.

Plan wydarzenia:

09.10.2019 (czwartek), siedziba WSPA: Inauguracja Roku Akademickiego

Spotkanie rozpoczynające Ogólnopolski Tydzień Kariery, przekazanie informacji dotyczących Tygodnia Kariery

10.10.2019 (piątek), siedziba WSPA: blok tematyczny „Etykieta w biznesie”

10:00 – 13:00 – Praktyczne warsztaty: Jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej? Wygląd i ubiór. Biznesowy savoir-vivre.

11.10.2019 (piątek), siedziba WSPA: blok tematyczny „Student na rynku pracy”

Sesje warsztatowe:

1) 10.00-12.00 – Praktyczny warsztat: Pisanie dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

2) 12.00-13.00 – Prelekcja: Kompetencje pożądane na regionalnym rynku pracy – czego oczekują pracodawcy? (przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy)

3) 13.00-14.00 – Praktyczny warsztat prowadzony przez przedstawicieli Agencja Pracy Tymczasowej – Kogo szukają pracodawcy na regionalnym rynku pracy? Poszukiwane zawody, wymagania pracodawców, prezentacja działalności

14.10.2019 (poniedziałek), siedziba WSPA: blok tematyczny „Własna działalność gospodarcza”

10.00 – 14.00 – Warsztat z przedsiębiorczości cz. 1 – praktyczne szkolenie dotyczące zakładania działalności gospodarczej, przygotowania biznes planu, poszukiwania dotacji na działalność (Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie)

14:00 – 16:00 Warsztat z przedsiębiorczości cz. 2 – Aktualne przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany prawne, rozliczenia, obowiązki przedsiębiorcy (przedstawiciele Izby Skarbowej w Lublinie oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie)

15.10. 2019 (wtorek), siedziba WSPA: blok tematyczny „Kompetencje pożądane na rynku pracy”

10.00-14.00 – Interaktywny warsztat kształtowania kompetencji pożądanych na rynku pracy

16.10. 2019 (środa): Targi Pracy

Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne (ul. Grottgera 2)

Czas trwania: 10:00 – 14:00

Cel wydarzenia: prezentacja możliwości, jakie stwarza studentom lubelski rynek pracy

Wydarzenie skierowane do studentów lubelskich uczelni wyższych

Do udziału (w roli wystawców) zaproszone zostaną: urzędy pracy (Wojewódzki Urząd Pracy, Miejski Urząd Pracy), uczelniane Biura Karier (UMCS, KUL, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny), Ochotnicze Hufce Pracy, pracodawcy z branż: administracja, IT, FMCG, finanse, consulting, transport i inne, agencje pracy tymczasowej, organizacje pozarządowe. Planowana jest także „Strefa kariery” – punkt, w którym udzielane będą porady dotyczące pisania CV, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, aplikowania na oferty pracy

17.10.2019 (czwartek), siedziba WSPA:  Współpraca WSPA w Lublinie z otoczeniem biznesu – DZIEŃ 1 – Nauki techniczne

10.00-14.00 – prezentacje przedstawicieli przedsiębiorstw z branż (Architektura, Informatyka, Transport, Projektowanie wnętrz)

18.10.2019 (piątek), siedziba WSPA: Współpraca WSPA w Lublinie z otoczeniem biznesu – DZIEŃ 2 – Nauki społeczne i humanistyczne

10.00-14.00 – prezentacje przedstawicieli przedsiębiorstw z branż (Socjologia, Zarządzanie, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Administracja, Stosunki międzynarodowe)

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na: https://wspa.pl/ogolnopolski-tydzien-kariery/