Otwarcie Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie

Przedstawiciele Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie uczestniczyli dziś w uroczystości otwarcia Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie.

Centra Obsługi Przedsiębiorców powstają w najważniejszych z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorców miejscach w Polsce. Znajdują się one we Wrocławiu, Katowicach, Gdyni i Poznaniu. 5 marca Spółka otworzy Centrum w Lublinie. Otwarcie kolejnego COP planowane jest w Białymstoku.

Centra Obsługi Przedsiębiorców mają za zadanie kompleksowe wsparcie przedsiębiorców w zakresie inwestycji, rozwoju i uzupełniania kapitału obrotowego, będąc ważnym elementem realizacji strategii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na lata 2018-2022. Otwarcie COP w Lublinie jest zwieńczeniem dotychczasowych działań ukierunkowanych w szczególności na pomoc dla przedsiębiorców w dynamicznie rozwijających się regionach Polski, zwłaszcza sektora MŚP.