PAKIET PRZYJAZNE PRAWO – JAKIE ZMIANY DLA BIZNESU?

Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Pakiet Przyjazne Prawo. Do kilku z wielu założeń Pakietu zaliczamy wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie, prawo do błędu dla początkujących przedsiębiorców czy ochronę konsumencką. Projekt trafi do Sejmu.

Pakiet Przyjazne Prawo dotyczy wielu branż tj. m.in. lotniczej, hotelarskiej, telekomunikacyjnej czy usług płatniczych. Szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz informuje, że „Pakiet Przyjazne Prawo zawiera kilkadziesiąt punktowych ułatwień dla biznesu, eliminuje też przypadki niekonsekwencji czy nadmiernej restrykcyjności naszego prawa”. Celem wprowadzanych zmian jest zapewnienie dobrych warunków rozwojowych MŚP.

Do najważniejszych założeń PPP zaliczamy:

  • wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie,
  • prawo do błędu przez pierwszy rok działalności,
  • ochrona konsumencka ( m.in. prawo do reklamacji),
  • ułatwienia dla rzemiosła (umożliwienie zakładania spółek, bez utraty statusu rzemieślnika).

Do najistotniejszych rozwiązań Pakietu należy wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie. Ma to na celu wzmocnienie pozycji polskich portów. Takie rozwiązanie oferują m.in. Niemcy czy Holandia. Zmiana by polegała na powszechnym wprowadzeniu rozliczenia na zasadach ogólnych, czyli do 25. dnia następnego miesiąca, wraz z deklaracją VAT-7. Jest ona znacząca, gdyż polega na odejściu od terminu 10 dni od odprawy celnej lub od dnia wydania decyzji celnej. Resort szacuje, iż na proponowanej zmianie może skorzystać nawet ok. 47 tys. importerów.

Prawo do popełnienia błędu ma dotyczyć tylko przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG z mikro, małych i średnich firm. Początkujący przedsiębiorcy będą objęci ochroną przez rok od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej po raz pierwszy lub ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy, od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Prawo opiera się na przekonaniu, iż błędy młodych przedsiębiorców wynikają z przypadkowych pomyłek, nie ze złej woli. Ochrona daje możliwość wyjaśnienia oraz poprawienia popełnionego błędu, bez kar jakimi mogą być kary pieniężne oraz mandaty karne.

Projekt przewiduje ochronę konsumencką dla firm z CEIDG. Będzie ona przysługiwała firmom w relacjach z innymi przedsiębiorcami i obejmie umowy, które nie mają dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Przykładem może być kosmetyczka, której popsuł się laptop. Będzie ona miała takie samo prawo do reklamacji jak konsument, nawet jeśli wykorzystuje laptopa w swoim gabinecie kosmetycznym. Według resortu, wprowadzone zmiany będą dotyczyły 2,7 mln przedsiębiorców.

Wprowadzenie PPP umożliwi rzemieślnikom, prowadzenie działalności w formie spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej bądź jednoosobowej spółki kapitałowej. Warunkiem jest, aby jeden ze wspólników posiadał kwalifikacje zawodowe, a pozostali wspólnicy byli małżonkiem lub krewnymi w linii prostej. Podobne zasady obowiązują w Austrii i Belgii. 

Dużym ułatwieniem dla przedsiębiorstw ma być wprowadzenie zasad przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń, w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa osoby wpisanej do CEIDG. Ma to na celu rozwiązanie problemu braku możliwości korzystania z decyzji administracyjnych, związanych z prowadzeniem firmy, w sytuacji gdy jest ona sprzedawana lub przekazywana następcy.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Wyjątkiem są niektóre artykuły, które zaczną obowiązywać w innych terminach.