Paragon wydawany przed dokonaniem płatności – nowy pomysł Ministra Finansów

Ministerstwo Finansów chcąc uszczelnić system podatkowy wychodzi z nowym pomysłem. Paragon ma być wydawany przed dokonaniem płatności. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Nowe przepisy mają obowiązywać już od 1 stycznia 2019 roku.
Według Ministerstwa Finansów “regulacje te będą pełniły rolę prewencyjną w walce z szarą strefą i będą przeciwdziałać sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej lub wydawaniem np.: paragonów kelnerskich w branży gastronomicznej.”
Jak czytamy w rozporządzeniu:
“1) zgodnie z nową zasadą podatnik ma obowiązek wystawienia i wydania paragonu, bez żądania nabywcy, przed przyjęciem należności, bez względu na formę płatności (…). Oznacza to, że wydanie paragonu musi nastąpić przed zapłatą czy to w formie karty płatniczej lub w formie gotówkowej, czy w formie przelewu lub w innej formie bezgotówkowej.”
W projekcie podkreślono, iż nowe przepisy mają sprawić “(…) aby klient miał pewność, że transakcja została zarejestrowana na kasie rejestrującej.”

Rozporządzenie wiąże się z przedstawionym w kwietniu br. projektem zmian ustawy o podatku od towarów i usług. Zakłada on bowiem wprowadzenie obowiązku stosowania przez podatników nowego rodzaju kas rejestrujących (kas online) umożliwiających przekazywanie z nich wszelkich informacji do systemu teleinformatycznego (Centralnego Repozytorium Kas) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Zaproponowane przepisy dopuszczają, co do zasady, używanie dotychczasowych kas przez podatników, z zastrzeżeniem wprowadzenia dla wybranych branż obowiązku stosowania tylko nowego rodzaju kas (m.in. dostawcy benzyny silnikowej lub oleju napędowego, świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych, usługi fryzjerskie, budowlane bądź w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów).
W związku z tym resort doszedł do wniosku, że konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia, które ujednolici przepisy dotyczące zarówno kas starego typu, jak i kas online. Zdecydowanie jedną z najbardziej zaskakujących informacji jest propozycja, aby przedsiębiorca musiał wydawać paragon przed zapłatą.
Pozostają jednak kluczowe dla tej sprawy pytania, co jeśli płatność zostanie odrzucona? Paragon będzie już wówczas wystawiony i będzie trzeba go anulować. Poza kwestiami marnowania kolejnego papieru pozostaje kwestia wyższych dla przedsiębiorców kosztów i w perspektywie czasu wydłużających się sklepowych kolejek.
Co w przypadku kas samoobsługowych? Co w przypadku e-commerce?
Póki co pytań pozostaje więcej niż odpowiedzi.
______________________________
Podziel się:
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram