Pismo ZPP Lubelskie do Marszałka Województwa Lubelskiego ws. wydłużenia terminu składania wniosków oraz zwiększenia dofinansowań na produkcję energii z OZE w przedsiębiorstwach

W dniu 10.02.2020 r. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie wystosował pismo do Marszałka Województwa Lubelskiego P. Jarosława Stawiarskiego, w sprawie konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01.-06-001/20 Działanie 4.2 Produkcja Energii z OZE w przedsiębiorstwach RPO WL 2014-2020. Konkurs wywołuje duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców województwa lubelskiego, jednakże w związku z uwagami, jakie wpływają od członków ZPP Lubelskie zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie możliwości maksymalnego wydłużenia terminu składania wniosków oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie konkursowych projektów.