Ponad 30 organizacji biznesowych i think tanków apeluje do rządu: zreformujmy klin podatkowy, ale nie zabijajmy klasy średniej

Ponad 30 organizacji biznesowych i think tanków apeluje do rządu: zreformujmy klin podatkowy, ale nie zabijajmy klasy średniej

33 organizacje podpisały się pod skierowanym do rządu apelem w sprawie planowanej zmiany modelu opodatkowania pracy. Autorzy dokumentu zwracają uwagę na konieczność racjonalnej debaty o klinie podatkowym oraz na zagrożenia wynikające z niektórych spośród postulowanych kierunków zmian w tym zakresie. Wśród sygnatariuszy apelu znalazło się pięć reprezentatywnych organizacji pracodawców, cztery think tanki, kilkanaście organizacji branżowych i liczne organizacje lokalne pracodawców. Inicjatorem apelu jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Impulsem do opracowania apelu były zapowiedzi zmian podatkowych, które mają znaleźć się w „Nowym Ładzie” – strategicznym programie gospodarczym, którego publikacja została w marcu przełożona z uwagi na sytuację epidemiczną. W tym kontekście w przestrzeni publicznej pojawiały się m.in. zapowiedzi zwiększenia klina podatkowego dla lepiej zarabiających, przy jednoczesnym obniżeniu go dla osób niżej uposażonych.

Sygnatariusze apelu dostrzegają konieczność odważnej reformy klina podatkowego w Polsce, jednak podkreślają że dotychczasowy model względnie niskiego opodatkowania wynagrodzeń stanowił istotną przewagę konkurencyjną naszej gospodarki, a zwiększenie poziomu obciążeń klasy średniej może doprowadzić do odpływu z polskiego rynku pracy specjalistów, których już w tej chwili brakuje.

Poniżej przedstawiamy pełną treść apelu: