Posiedzenie plenarne WRDS WL 1 grudnia 2023 r.

Spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, które odbyło się 1 grudnia 2023 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, skoncentrowało się na ważnych kwestiach dotyczących regionu. Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady, otworzył i prowadził obrady. Z ramienia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie reprezentował organizację Leszek Kędzierawski i Ireneusz Połeć.

Podczas spotkania wzięli udział zaproszeni goście, w tym Bożenna Sałek z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Tomasz Pitucha – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Piotr Krzesiński – Naczelnik Wydziału Badań i Analiz WUP, Kinga Przepiórka p.o. Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Michał Michaluk – Kierownik Oddziału Majątku i Trwałości Projektów Inwestycyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Głównym tematem obrad było zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej oraz ocena Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Lubelskim na rok 2024. Członkowie Rady wyrazili pozytywne opinie, przyjmując Stanowisko Nr 3/2023 WRDS WL oraz Opinię Nr 1/2023 WRDS WL. Dodatkowo, Rada wstępnie omówiła kwestię sytuacji wieczystego użytkowania w Województwie Lubelskim.

Na zakończenie przewodniczący WRDS WL podsumował zakres prac podczas swojego przewodnictwa w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego i wyraził wdzięczność za współpracę wszystkich uczestników. To wydarzenie miało istotne znaczenie dla podejmowania decyzji dotyczących polityki senioralnej oraz działań związanych z zatrudnieniem w Województwie Lubelskim, podkreślając zaangażowanie i współpracę różnych instytucji w tej dziedzinie.

Zdjęcia pobrane z Posiedzenie plenarne WRDS WL 1 grudnia 2023 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie