Posiedzenie plenarne WRDS WL 15 marca 2019

W dniu 15 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, któremu przewodniczył Pan Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski. Przedmiotem posiedzenia było opracowanie opinii Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie WRDS WL oraz zaproszeni goście: Pani Agnieszka Smreczyńska-Gąbka – Ekspert ds. planowania strategicznego rozwoju, Pan Eugeniusz Hyz – Przedstawiciel Lubelskiego Klubu Biznesu oraz Pan Bogdan Kawałko – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWL.
Przewodniczący WRDS WL wręczył Akt Powołania nowemu członkowi Rady – Panu Arturowi Garbaczowi (FZZ).

Podczas spotkania Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego przeanalizowała materiały do opinii projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, przygotowane przez organizacje wchodzące w skład WRDS WL. W wyniku dyskusji członkowie Rady wypracowali treść opinii oraz przyjęli Uchwałę nr 13/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

Ponadto Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego przyjęła Stanowisko nr 1/2019 WRDS WL z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznychoraz uchwały dotyczące zmian w zespołach roboczych.