Posiedzenie Plenarne WRDS WL 18 września 2023 r.

Na posiedzeniu Plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, które miało miejsce 18 września 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim, głównym tematem dyskusji było „Mapowanie zapotrzebowania na kompetencje na regionalnym rynku pracy w branżach wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2030”.

Spotkanie, które otworzył i prowadził Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Przewodniczący WRDS WL, skupiło się na prezentacji szczegółowych informacji przekazanych przez przedstawiciela Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Mirosława Górczyńskiego. W wyniku dyskusji podjęto decyzję o ponownym przekazaniu omawianego tematu do dalszych prac SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło zdjęć: Posiedzenie Plenarne WRDS WL 18 września 2023 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Źródło zdjęć: Posiedzenie Plenarne WRDS WL 18 września 2023 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Źródło zdjęć: Posiedzenie Plenarne WRDS WL 18 września 2023 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Źródło zdjęć: Posiedzenie Plenarne WRDS WL 18 września 2023 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie