Posiedzenie Plenarne WRDS WL 28 czerwca 2019 r.

W dniu 28 czerwca 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL, które poprowadziła Pani Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego reprezentująca Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Przedmiotem posiedzenia była kontynuacja dyskusji dotyczącej formułowania założeń do: „Programu dla Lubelszczyzny” .

W dyskusji wzięli udział członkowie Rady oraz zaproszeni goście:

  • Artur Soboń –  Sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
  • Magdalena Ewa Marek – Poseł na Sejm RP
  • Stanisław Żmijan – Poseł na Sejm RP
  • Michał Śmich – w zastępstwie Posła na Sejm RP

Krzysztofa Szulowskiego

  • Jacek Derewienko –  w zastępstwie Posła na Sejm RP

Krzysztofa Głuchowskiego

  • Przemysław Strug z zastępstwie – Sylwestra Tułajewa

Sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

  • Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek WL
  • Bogdan Kawałko – Dyrektor Dep. Strategii i Rozwoju UMWL
  • Marek Wojciechowski – Radny Sejmiku WL

Rada zadecydowała o ponownym spotkaniu się w procedowanym temacie w dniu 5 lipca 2019 r. celem wypracowania stanowiska WRDS WL.

Obrady zakończyły się przyjęciem przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego uchwał dotyczących zmian w zespołach roboczych oraz uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela WRDS WL do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego i w sprawie wskazania przedstawiciela WRDS WL do udziału w pracach przygotowawczych nad prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, jakie są prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych.