Posiedzenie plenarne WRDS WL 4 marca 2019

W dniu 1 marca br. odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL. Tematem spotkania  były „Zamówienia publiczne a partnerzy społeczni w województwie lubelskim”. W obradach udział wzięli członkowie Rady oraz zaproszeni goście: Małgorzata Mądy Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Ewa Płocica Poślednik- Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Andrzej Ryl- Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL, Grzegorz Skitał- radca prawny UMWL oraz Wojciech Wnuk- ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych.

Zarządzeniem nr 49/2019 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 27 lutego 2019 roku zostali powołani nowi członkowie Rady: Grzegorz Jadwiżuk (OPZZ), Bernarda Machniak (FZZ), Artur Garbacz (FZZ), Eryk Ostapiuk (FZZ), Krzysztof Bohdan (FZZ) oraz Antoni Pasieczny (NSZZ „Solidarność”). Skład WRDS WL zasiliła również nowa organizacja pracodawców- Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, z ramienia którego do Rady powołani zostali: Leszek Kędzierawski, Ireneusz Połeć i Krzysztof Łajtar. Podczas posiedzenia Przewodniczący WRDS WL, Przemysław Czarnek wręczył nowym członkom Rady Akty Powołania.

Na podstawie wniosków wypracowanych w dyskusji dotyczącej procedowanego tematu, propozycja stanowiska opracowana przez SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości zostanie rozszerzona i przedstawiona na kolejnym posiedzeniu plenarnym WRDS WL.

Ponadto Rada wyznaczyła swoich przedstawicieli do Rad Rozwoju Obszaru Gospodarczego: Mariana Króla do Rady Rozowoju Obszaru Gospodarczego zarządzanego przez Euro- Park Mielec oraz Mieczysława Majewskiego do Rady Rozowoju Obszaru Gospodarczego zarządzanego przez Euro- Park Wisłosan.