Posiedzenie plenarne WRDS WL 5 lipca 2019

W dniu 5 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie  odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Spotkanie było kontynuacją tematu dotyczącego „Programu dla Lubelszczyzny”. Obradom przewodniczył Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski. W wyniku dyskusji członkowie utworzyli Stanowisko Nr 5/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie konieczności przyjęcia przez Radę Ministrów Programu dla Lubelszczyzny oraz ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów ds. Rozwoju Lubelszczyzny. Stanowisko zostało zaakceptowane i przyjęte jednogłośnie przez wszystkie strony Dialogu.