Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WL 31 maja 2019

W dniu 31 maja 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL, któremu przewodniczył Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, a następnie Pani Wiesława Janczak reprezentująca Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Przedmiotem posiedzenia była kontynuacja tematu: „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych „Puławy” do Grupy Azoty dla województwa lubelskiego”, a także sytuacja energetyki lubelskiej – zmiany dotyczące systemu Centralnej Dyspozycji Mocy w PGE Dystrybucja S.A. oraz proces tworzenia „Planu dla Lubelszczyzny”

W dyskusji wzięli udział członkowie Rady oraz zaproszeni goście:

  • Gabriela Masłowska – Poseł na Sejm RP 
  • Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP 
  • Krzysztof Szulowski – Poseł na Sejm RP 
  • Sylwester Tułajew – Poseł na Sejm RP 
  • Andrzej Komorowski – Dyrektor Biura Poselskiego Krzysztofa Głuchowskiego
  • Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek WL
  • Bogdan Kawałko – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju UMWL
  • Wojciech Lutek – Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A.
  • Andrzej Ryl – Przewodniczący SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS

Obrady zakończyły się przyjęciem przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego stanowisk:

Stanowisko Nr 3/2019 w sprawie utworzenia w Lublinie, przy siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Centralnej Dyspozycji Mocy PGE, oraz

Stanowisko Nr 4/2019 w sprawie konieczności podjęcia działań celem poprawy sytuacji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. po przeprowadzonej konsolidacji i wejściu do Grupy Azoty