Posiedzenie plenarne WRDS Woj. Lubelskiego – 26 kwietnia 2019 r.

W dniu 26 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, które poprowadziła Pani Wiesława Janczak, Wiceprzewodnicząca WRDS. Przedmiotem posiedzenia były: „Warunki pracy i płacy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego jako wyznacznik bezpiecznego funkcjonowania podmiotów leczniczych województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek, położnych oraz opieki psychiatrycznej”.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie WRDS WL oraz zaproszeni goście: Pani Sylwia Chyl – Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Maria Olszak-Winiarska – Przewodnicząca Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP, Pani Dorota Blechar – Z-ca Dyrektora ds. medycznych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Pan Piotr Dreher – Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie, Pan Andrzej Ciołko – Z-ca Przewodniczącego Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL, Pan Marian Zepchła – Ekspert z ramienia NSZZ „Solidarność”, Pani Małgorzata Wybraniec-Młynarczyk – Ekspert z ramienia FZZ, Pani Marzena Siek – Ekspert z ramienia FZZ i Pani Dorota Ronek – Ekspert z ramienia FZZ.

Podczas spotkania Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego przeanalizowała treść stanowiska Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia w procedowanym temacie i na podstawie dyskusji z udziałem zaproszonych gości przyjęła Stanowisko nr 2/2019 WRDS WL z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków pracy i płacy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego jako wyznacznik bezpiecznego funkcjonowania podmiotów leczniczych województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek, położnych oraz opieki psychiatrycznej oraz uchwały dotyczące zmian w zespołach roboczych.