Posiedzenie Prezydium WRDS WL 10 maja 2019

W dniu 10 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WL. Posiedzenie poprowadził Pan Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniu 31 maja br. o godzinie 09:00. Ustalono, iż przedmiotem posiedzenia będą następujące tematy:

  • Sytuacja energetyki lubelskiej – zmiany dotyczące systemu Centralnej Dyspozycji Mocy w PGE Dystrybucja S.A.”;
  • Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych „Puławy”
    do grupy „Azoty”, dla województwa lubelskiego.

Prezydium zdecydowało o skierowaniu ww. tematu do prac Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL.

Ponadto członkowie Prezydium omówili sprawy bieżące.