Posiedzenie Prezydium WRDS WL 12 marca 2019

W dniu 8 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS WL, któremu przewodniczyła Wiesława Janczak, Wiceprzewodnicząca WRDS WL, w zastępstwie Przemysława Czarnka, Wojewody Lubelskiego, Przewodniczącego Rady.

Do WRDS Województwa Lubelskiego wpłynął projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 celem zaopiniowania. W związku z tym Prezydium zadecydowało o pilnym zwołaniu posiedzenia plenarnego w temacie na dzień 15 marca 2019 r.

Członkowie Prezydium WRDS WL omówili projekt stanowiska w temacie „Zamówienia publiczne a partnerzy społeczni w województwie lubelskim”, które zostanie przyjęte na najbliższym posiedzeniu plenarnym Rady.