Posiedzenie Prezydium WRDS WL 19 czerwca 2019 r.

W dniu 19 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WL. Posiedzenie poprowadziła Pani Wiesława Janczak, Wiceprzewodnicząca WRDS WL, reprezentująca Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Członkowie Prezydium omówili sprawy bieżące oraz zaplanowali przyszłe posiedzenie plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Odbędzie się ono w dniu 28 czerwca o godzinie 13:00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, a tematem przewodnim będzie:

„Program dla Lubelszczyzny” – dyskusja dotycząca formułowania założeń do Programu.

Ponadto podczas spotkania członkowie Prezydium omówili pismo dotyczące „Zasad rozdysponowania dodatkowych środków finansowych przez Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ dla podmiotów leczniczych w woj. lubelskim, priorytety w zakresie zwiększenia finansowania świadczeń. Istotne obszary problemowe, mogące zagrażać bezpieczeństwu” – temat wniesiony przez NSZZ „Solidarność”, który został skierowany do prac SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL.