Posiedzenie Prezydium WRDS WL w dniu 8 lutego 2019 r.

W dniu 8 lutego br. odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS WL, które poprowadził Przewodniczący Rady, Pan Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski.

Podczas spotkania ustalono szczegółowy plan pracy na 2019 rok oraz przyjęto proponowane przez organizacje tematy.

Dodatkowo członkowie Prezydium przeanalizowali informację dotyczącą wykorzystania dotacji celowej w 2018 roku.