Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości 21 maja 2019 r.

W dniu 21 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL, któremu przewodniczył Pan Andrzej Ryl. Przedmiotem posiedzenia był temat: „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych „Puławy” do Grupy Azoty dla województwa lubelskiego”.

W dyskusji wzięli udział członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście:

  • Danuta Smaga – Starosta Puławski,
  • Paweł Maj – Prezydent Miasta Puławy,
  • Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy,
  • Sławomir Kamiński – Przewodniczący Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Puławach,
  • Sławomir Wręga – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Z.A. „Puławy” S.A.,
  • Marcin Kusiak – Przedstawiciel Pracodawców Ziemi Lubelskiej 
  • Paweł Nocek – Gmina Puławy.

Na podstawie dyskusji, w której głos zabrali zaproszeni goście i eksperci, członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego zadecydowali o kontynuacji obrad w procedowanym temacie na kolejnym posiedzeniu Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL w dniu 30 maja 2019 r.