Posiedzenie SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL

W dniu 25 lutego br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL, któremu przewodniczył Pan Andrzej Ryl. Przedmiotem posiedzenia był temat: „Zamówienia publiczne a partnerzy społeczni w województwie lubelskim”.

W dyskusji wzięli udział zaproszeni goście: Magdalena Filipek-Sobczak- Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Małgorzata Mądry- Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Marta Wielgus- Piotrowska oraz Kaja Sawulska w zastępstwie Marcina Wieczorka i Pawła Brydy z Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Aleksandra Iwańska- Figura w zastępstwie Pawła Narodowca- Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”, dr Wojciech Wnuk- ekspert prawa zamówień publicznych, Grzegorz Skitał- radca prawny UMWL oraz Dorota Skwarek- Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL.

Na podstawie prezentacji przedstawionych przez gości i specjalistów oraz dyskusji, członkowie Zespołu wypracowali materiał, którego treść zostanie przedstawiona podczas posiedzenia plenarnego w dniu 1 marca 2019 r.