Projekt równego traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia oraz w zatrudnieniu wynikających z przepisów Kodeksu Pracy

Projekt ma na celu przygotowanie Pracodawców, zatrudniających od 10-49 osób (na umowę o pracę niezależnie od wymiaru etatu) do wypełnienia obowiązków dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia oraz w zatrudnieniu wynikających z przepisów Kodeksu Pracy.

(ze względu na nowelizację Kodeksu Pracy, z dnia 7 września 2019 r. (art. 11[3], 18[3a] § 1 oraz 94 [3] § 4 KP)

Dzięki udziałowi w projekcie firmy:

Ø  zdobędą praktyczną wiedzę jak przeciwdziałać dyskryminacji, molestowaniu czy mobbingowi w miejscu pracy,

Ø  otrzymają gotowe wskazówki co robić w przypadku wystąpienia takich zjawisk,

Ø  zmniejszą rotację osób zatrudnionych oraz zwiększą zaufanie zespołu poprzez wprowadzenie elementów Work and Life Balance (godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym),

Ø  zbudują wizerunek atrakcyjnego pracodawcy,

Ø  zwiększą zasięg ogłoszeń o pracę,

Ø  przyciągną najlepszych pracowników.

Dla firm , które wezmą udział w projekcie oferujemy:

Ø  bezpłatne 2- dniowe szkolenie wyjazdowe,

Ø  indywidualne wsparcie merytoryczno- techniczne w siedzibie firm biorących udział w szkoleniach,

Ø  bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej,

Ø  gotowe wzory dokumentów dotyczące zapewnienia równości szans w zatrudnieniu,

Ø  instrukcje jak przygotować ogłoszenie o pracę z zachowaniem zasad równości szans i dostępu do zatrudnienia,

Ø  certyfikat „Mała Firma Równych Szans”.