Przedsiębiorcy chcą dobrze rządzonej Polski

5 czerwca ruszyła kampania społeczna Polska Dobrze Rządzona. To kolejna akcja Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, w ramach której podnoszone są postulaty poprawienia relacji urzędników z obywatelami i przedsiębiorcami oraz zwiększenia efektywności działań administracji.

Podstawowym problemem dla wielu obywateli i firm w relacjach z urzędnikami jest nierówność. Od samego początku administracja stoi ponad jednostką. Relacje organów administracji z obywatelami są z natury nierówne – urzędnicy dysponują pewnym zakresem władztwa. Restrykcyjny formalizm i brak otwartości na udział podmiotów społecznych w rządzeniu czy stanowieniu prawa powoduje dodatkowo, że poziom zaufania obywateli do państwa maleje. Problem intensyfikuje się, jeśli urzędnicy lekceważą głos społeczeństwa przy tworzeniu lub wdrażaniu regulacji. Efekt? Ustawy, które trzeba wielokrotnie nowelizować, luki w przepisach, niezgodne z wyrokami sądów decyzje. Na szarym końcu stoi obywatel, który nie ma żadnej gwarancji, że rzeczywistość prawna, w której funkcjonuje nie zmieni się diametralnie w mgnieniu oka. Czy za dwa miesiące w poniedziałek będzie święto państwowe? Czy sklep, który prowadzę, może być otwarty dlatego, że obsługuje przesyłki kurierskie? Może się wydawać, że są to rzeczy błahe i nie dotykają większości społeczeństwa w istotny sposób, jednak sumarycznie błędne praktyki składają się na ogromne problemy w funkcjonowaniu polskiej administracji.

Jak wiadomo, krytykiem może być każdy, a zaproponowanie własnych rozwiązań jest nieco trudniejsze. Jednak to właśnie tego zadania podejmuje się Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Ruszająca w czerwcu kampania Polska Dobrze Rządzona będzie jednocześnie platformą do dyskusji o pozytywnych praktykach administracyjnych, źródłem wiedzy oraz informacji o sprawnym zarządzaniu dobrem publicznym, jak i przestrzenią rzetelnej refleksji nad działaniem państwa. Bazą dla kampanii jest koncepcja Dobrego Rządzenia, która koncentruje się na otwartości władzy na głos społeczeństwa. Oznacza to prowadzenie szerokich konsultacji na etapie zarówno planowania decyzji o sposobie rozwiązania danego problemu, jak i podczas realizacji poszczególnych pomysłów. Podstawowym celem Dobrego Rządzenia jest efektywność, przejawiająca się w planowaniu skutków uchwalenia nowego prawa, dążeniu do kompromisu wszystkich zainteresowanych, tak by możliwie maksymalnie zaspokoić ich potrzeby i w ten sposób uniknąć sytuacji łamania prawa czy unikania jego wykonywania.

Za pomocą kampanii prowadzonej głównie poprzez Twittera oraz stronę Polska Dobrze Rządzona ZPP chce doprowadzić do merytorycznej dyskusji nad stanem polskiej administracji.

– Jesteśmy przedsiębiorcami, więc zależy nam na rozwoju państwa i jego gospodarki. Więcej osiągniemy współpracując z administracją, a nie siłując się z nią. Dlatego też chcemy, aby proces legislacyjny był przejrzysty i rzetelny, a urzędnicy brali pod uwagę nasze propozycje i uwagi. Jeśli celem ustawodawstwa ma być tworzenie dobrego prawa, to ktoś musi poważnie podchodzić zarówno do zbierania stanowisk, jak i do ich analizowania. Pozwoli to na zbudowanie zaufania do państwa, co jest niezbędne, jeśli chcemy by przedsiębiorczość w naszym kraju rozwijała się dynamicznie. W Polsce od lat jej potencjał wciąż jest blokowany przez rządzących, którzy często najpierw uchwalają, co chcą, nie biorąc w ogóle pod uwagę opinii partnerów społecznych, a potem jeszcze realizują to w opaczny sposób. –  mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Mając na uwadze rzetelność oceny działań państwa, na stronie kampanii będzie można przeczytać o przykładach Dobrego Rządzenia. Poszczególne polityki i rozwiązania będą analizowane pod kątem ich zgodności z tą koncepcją. Ponadto w sekcji Legislacyjna Ruletka gromadzone będą absurdalne lub zaskakujące przykłady prawa uchwalanego przez polskich parlamentarzystów.