Split payment od listopada

Już od 1 listopada wchodzą w życie przepisy dotyczące split payment. Zostało przegłosowane wprowadzenie obowiązkowego systemu podzielonej płatności VAT.

Mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, płatności za części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria.

Mechanizm funkcjonuje w Polsce od lipca 2018. Polega on na przekazaniu VAT na specjalne konto bankowe. Zebrane tam środki można wykorzystać w ograniczonym zakresie, np. do płatności VAT.

W przypadku faktur, których wartość brutto przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty oraz w których wykazano transakcje w zakresie towarów lub usług, powinien zostać zastosowany split payment. Faktury na kwoty poniżej 15 tys. zł będą podlegały rozliczaniu na ogólnych zasadach.

Nieumieszczenie na wystawianej fakturze oznaczenia, świadczącego, iż powinna ona zostać zapłacona zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności, grozi sankcją w wysokości 30 proc. kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Podziel się:
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram