Stanowisko ZPP Lubelskie do projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (z dnia 21.12.18 r.):

Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie do projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (z dnia 21.12.18 r.):

Opinia dot. projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

 

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram