Szkolenie „Dynamika Talentów, czyli świadomość zasobów własnych i swojej firmy”

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaprasza na szkolenie:
Dynamika Talentów, czyli świadomość zasobów własnych i swojej firmy

 28 marca 2018 r., godz: 10:00 – 13:00

w siedzibie ZPP – Nowy Świat 33/7a, Warszawa

 Szkolenie dedykujemy:

 • kadrze na każdym szczeblu zarządzania,
 • mikro, małym i średnim przedsiębiorcom,
 • właścicielom jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • wszystkim tym, którzy chcą pogłębić wiedzę o własnym potencjale, budowaniu zespołu i sprawnej komunikacji.

Co zyskujesz?

Dzięki udziałowi w warsztacie dowiesz się:

 • w jakich obszarach leżą talenty poszczególnych osób,
 • jaka ścieżka rozwoju zawodowego i biznesowego jest najbardziej odpowiednia dla różnych typów osobowości,
 • w jaki sposób budować efektywny zespół,
 • jak radzić sobie z finalizacją zadań, projektów i przedsięwzięć biznesowych,
 • jak skutecznie komunikować się,
 • jaki zarządzać swoimi działaniami, aby zyskać więcej czasu.
 • zgłębisz wiedzę o metodzie Talents Dynamic,
 • poznasz typy osobowości – zasoby i wyzwania,
 • będziesz wiedział jakie są rodzaje przywództwa,
 • jak budować sprawnie komunikujący się, otwarty na różne osobowości zespół.

Szkolenie wzbogacone będzie praktycznymi ćwiczenia pogłębiającymi wiedzę.

Seminarium poprowadzi Monika Kubińska – inspirator procesu rozwoju, trener biznesu, konsultant Dynamiki Talentów, coach.
Monika Kubińska jest trenerem szkoleń kompetencyjnych i menadżerskich. Wspiera w rozwoju efektywności osobistej i firmowej, wyznaczaniu kierunku rozwoju, oraz przejściu przez proces zmiany organizacji i klientów indywidualnych. Potencjał swoich klientów rozwija poprzez identyfikację tego, w jakich obszarach są najbardziej skuteczni  i w jaki sposób mogą to efektywnie wykorzystywać. Przedsiębiorcom pomaga w zdefiniowaniu optymalnej dla nich drogi biznesowej oraz budowaniu efektywnego, zaangażowanego i sprawnie komunikującego się zespołu. Pracuje w obszarach związanych z przywództwem, autentycznością i komunikacją.

Udział w seminarium jest bezpłatny dla wszystkich Członków ZPP.
Pozostali uczestnicy ponoszą koszt 149 PLN + 23 % VAT

Wpłat należy dokonywać na konto ZPP:
87 1020 1097 0000 0289 5035

Zapytania i zgłoszenie udziału w warsztatach w postaci wypełnionego formularza należy przesyłać do Ewy Czerwińskiej drogą mailową do dnia 26.03.2018 r. (formularz w załączeniu)

 E-mail: e.czerwinska@zpp.net.pl :: tel.: 514 776 808, 22 826 08 31