VIII OKN pt. Opodatkowanie spółek (17 kwietnia 2020 r.)

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pt. „Opodatkowanie spółek”
17 kwietnia 2020 r., Uniwerystet Marii Curie-Skłodowskiej


Z przyjemnością informujemy, iż objęliśmy patronatem honorowym VIII OKN pt. Opodatkowanie spółek.

Postrzegając system prawa jako uporządkowany układ norm prawnych, konieczne staje się analizowanie relacji prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa. Prawo podatkowe wykazuje ścisłe zależności z prawem handlowym. Prawo podatkowe łączy bowiem określone skutki ze zdarzeniami powstającymi w obrocie gospodarczym. Związki prawa podatkowego z prawem handlowym są szczególnie widoczne w obszarze tworzenia, funkcjonowania oraz zakończenia działalności spółek prawa handlowego i cywilnego. Przedmiotem VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pod patronatem merytorycznym Katedry Prawa Finansowego tegoż uniwersytetu, uczyniono zatem problematykę opodatkowania spółek. Celem konferencji jest ukazanie trudności związanych z opodatkowaniem zdarzeń związanych z tworzeniem, działaniem oraz zakończeniem działalności spółek prawa handlowego i cywilnego. Wybór formy organizacyjno-prawnej spółki, jej relacje z wspólnikami i udziałowcami lub akcjonariuszami oraz innymi wierzycielami, a także procesy restrukturyzacyjne i zakończenie działalności powodują określone konsekwencje podatkowe, zarówno w odniesieniu do podatków dochodowych, obrotowych, jak majątkowych. Problemy badawcze w tym zakresie dotyczą nie tylko prawa krajowego, lecz także prawa unijnego i międzynarodowego.

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Opodatkowanie spółek” odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kierowana jest ona wzorem lat ubiegłych do młodszych pracowników nauki, doktorantów oraz studentów. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy także praktyków prawa, w tym przede wszystkim doradców podatkowych, biegłych rewidentów, a także pracowników administracji skarbowej. Referaty uczestników konferencji zostaną zebrane w formie monografii naukowej.