Wiceprezes ZPP Lubelskie o pakiecie MŚP dla Radio Lublin

Pakiet Małych i Średnich Przedsiębiorstw, czyli nowelizacja niektórych ustaw w celu uproszczenia prawa podatkowego i gospodarczego dla przedsiębiorców, weszła w życie z dniem pierwszego stycznia 2019 roku.

Niższa składka ZUS, zniesienie obowiązku okresowych szkoleń BHP dla blisko 6 mln pracowników najmniej wypadkowych branż czy rozliczanie się z fiskusem 4 razy w roku, a nie co miesiąc – to tylko niektóre z około 50 zmian.

– Część zmian idzie w dobrym kierunku, choć należałoby zrobić krok w kierunku większej stabilności prawa i wolności gospodarczej – uważa przedsiębiorca z Lublina i członek zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców „Lubelskie”, Ireneusz Połeć. – Przedsiębiorcy chcą mieć święty spokój. Nie chcą żeby ich nachodzili urzędnicy. Chcą prowadzić swój biznes, płacić podatki, tylko problem polega na tym, że w naszym kraju podatki są na tyle skomplikowane, że przychodzi urzędnik i on sam stwierdza, czy to jest koszt, czy nie. Nie ma spójnej polityki podatkowej i pewności tego prawa – mówi.

– Zmian korzystnych dla przedsiębiorców jest bardzo dużo. Pakiet nazwaliśmy „3P” – prosty, przejrzysty, przyjazny. Jedno z rozwiązań polega na uwzględnieniu wartości pracy małżonka jako kosztu uzyskania przychodu. Ustawa przewiduje też możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł – mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Marta Szpakowska.

Kolejną ze zmian jest niższy ZUS przez 36 miesięcy dla firm, których przychód w 2018 roku nie przekroczył 63 tys. zł. Aby z niego skorzystać trzeba do wtorku (08.01) zgłosić to w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. – Składka może wynieść nawet 650 zł, co ma swój cel – chcemy m.in. zmniejszyć działanie tzw. szarej strefy – mówi przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności senator Andrzej Stanisławek.

Pakiet MŚP likwiduje obowiązek okresowych szkoleń BHP dla blisko 6 mln pracowników branż, które są najmniej wypadkowe. Zmiana obejmuje pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ZUS.

Ustawa podnosi także z 20 do 50 pracowników próg, do którego pracodawca – jeżeli jest zakwalifikowany do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ZUS – nie musi zatrudniać specjalisty od BHP, tylko sam może pełnić zadania służby BHP.

Inne ułatwienia to m.in. zwolnienie podatkowe w CIT od niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) uzyskanych ze zbycia udziałów/akcji; ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości czy leśnego) oraz umożliwienie składania ich drogą elektroniczną; czy skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych.

Pakiet wprowadza też np. skrócenie terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT ze 150 do 90 dni; czy możliwość wezwania telefonicznego lub mailowego przez ZUS lub pracodawcę ubezpieczonego o kontroli czasowej niezdolności do pracy.

Z kolei od 1 stycznia 2020 roku na mocy Pakietu MŚP nastąpi poszerzenie kategorii „małego podatnika”. Stanie się to poprzez podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania tego statusu z 1,2 mln euro do 2 mln euro. „Mały podatnik”, jak wskazuje resort, ma prawo do ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz niższego opodatkowania (w CIT). Rozwiązanie to ma objąć ok. 25 tys. przedsiębiorców, w tym 14 tys. rozliczających PIT oraz 11 tys. rozliczających CIT.

Nagranie dostępne: tutaj

Źródło: www.radio.lublin.pl